Voor werkgevers

Goed werkgeverschap betekent oog hebben voor de duurzame gezondheid van medewerkers en daarmee voor een gezonde samenleving.

Onze medisch specialisten/coaches bieden, in aanvulling op de rol van de bedrijfsarts en re-integratie-interventies, hulp bij of na (uitval door) disbalans of ziekte van werknemers. Dat doen we met medisch advies/begeleiding en/of integrative health coaching. Maar we kunnen daarmee uitval en verzuim ook helpen voorkomen en preventief bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Sta sterk in je leven en werk

We ondersteunen je als je gezondheid op enig moment in je carrière extra aandacht vraagt. Als medische copiloot nemen wij de tijd om een bij jou passend gezondheidsplan te maken: je ‘gezondheidscarrière’.