Klachtenregeling

Your Healthy Career is een handelsnaam van SalutoGenese BV.

Inleiding

Iedereen in het team van SalutoGenese doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat uw integrative health coaching of medische begeleiding traject of andere vorm van coaching of advisering zo goed mogelijk verloopt en aan uw verwachtingen voldoet. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over het verloop daarvan of over het contact met uw (arts/)coach of (medische) adviseur. Indien zich dat voordoet, hechten wij groot belang aan uw opmerkingen of klacht. Allereerst omdat SalutoGenese het belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Hieronder leest u wat u kunt doen met uw eventuele klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw coach of adviseur

Wanneer u niet geheel tevreden bent, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw coach of adviseur stelt het in zo’n situatie op prijs dat u rechtstreeks contact met hem of haar opneemt, zodat hij of zij in de gelegenheid is om te proberen uw onvrede weg te nemen. De ervaring leert dat ontevredenheid en klachten op deze manier vaak voorkomen of verholpen kunnen worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw coach of adviseur niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw coach of adviseur kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

SalutoGenese maakt gebruik van externe onafhankelijke klachtenfunctionarissen en heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Klachtconsult. Indien u contact wilt opnemen met Klachtconsult kunt u hen per mail (info@klachtconsult.nl) of telefonisch (043-8802259) of via deze link bereiken.

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw coach of adviseur niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. In bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

SalutoGenese heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.Geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u ons om dit doel te realiseren.
  • Door samen te werken met een klachtenfunctionaris aan het oplossen van uw klacht, vervalt uw recht tot het indienen van een geschil niet.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw (medisch) dossier.