Samenwerken en kennis delen

Met onze medische begeleiding en coachingtrajecten begeven wij ons in het speelveld waar gezondheid, carrière- en levensvraagstukken samenkomen. Dus zijn er vanzelfsprekend raakvlakken met medische zorg door behandelende collega-artsen, bedrijfsartsen, paramedische zorg en met het bestaande aanbod op het vlak van re-integratie en (loopbaan)coaching. Onze trajecten kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook worden ingezet als een waardevolle aanvulling op een behandeling of een ander lopend proces of interventie.

Uitnodiging

Wij nodigen daarom iedereen in het speelveld van executive coaches, loopbaancoaches, leefstijlcoaches, bedrijfsartsen, huisartsen, medische specialisten, HR professionals, arbeidsdeskundigen etcetera van harte uit om met ons in gesprek te gaan over een individueel vraagstuk van een cliënt/patiënt. Of om de mogelijkheden van een bredere samenwerking of kennisuitwisseling te verkennen.

Integrative health vraagt om samenwerking over disciplines en vakgebieden heen!

Geen behandeling en geen verwijzing

Wij behandelen onze cliënten niet in de zin van medisch behandelaarschap. Onze trajecten zijn bedoeld als een aanvulling op de bestaande zorg in het reguliere stelsel.  Als onze cliënten verzekerde of reguliere zorg nodig hebben, verlopen verwijzingen altijd via hun eigen huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist. Wij verwijzen nooit zelf. Wij zijn onafhankelijk en verlenen zelf vanuit Your Healthy Career geen (verzekerde) zorg. Er kan dus ook niet in die zin naar ons worden doorverwezen.

Sta sterk in je leven en werk

We ondersteunen je als je gezondheid op enig moment in je carrière extra aandacht vraagt. Als medische copiloot nemen wij de tijd om een bij jou passend gezondheidsplan te maken: je ‘gezondheidscarrière’.