Onze drijfveer

Wat ons als artsen binnen Your Healthy Career drijft, is ons geloof in integrative healthcare met aandacht voor de hele mens, ‘the whole person’.

Daarin staan we niet alleen. De erkenning dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte wordt gelukkig al lang breed gedragen. En de noodzaak van preventie wordt alom erkend. Ons zorgsysteem is in transitie waarin de integrative health gedachte (deels) wordt vertaald in de vorm van passende zorg, persoonsgerichte zorg, samen beslissen, waardegedreven zorg, positieve gezondheid, leefstijlgeneeskunde enzovoort. Er is een groeiend besef dat er een verband is tussen een gezonde leefstijl en de veerkracht van de hele samenleving.

Maar tegelijkertijd ervaren wij dat het huidige zorgstelsel weinig tijd en ruimte biedt om een klacht grondig uit te diepen en te relateren aan iemands persoonlijke omstandigheden. Er wordt noodgedwongen nog te vaak alleen het symptoom behandeld en niet genoeg naar (het voorkomen van) de onderliggende oorzaak gekeken. En is shared decisionmaking (‘samen beslissen’) nog niet altijd voldoende inpasbaar.

Wij lopen graag vooruit in de beweging naar integrative health. Met Your Healthy Career brengen we onze visie in de praktijk met persoonlijke advies- en coachingtrajecten.

Onze visie op integrative health

Integrative health is in onze visie het combineren van traditionele gezondheidszorg met preventie, leefstijl- en welzijnsbevordering en gedragsverandering.

Gezondheid is het complex van je fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn waarin een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving bepalende factoren zijn.

Bij Your Healthy Career kijken we samen met jou naar alle factoren die van invloed zijn op je gezondheid en andere welzijnsdomeinen. In onze trajecten hebben we tijd en aandacht om breder en preventiever te kunnen kijken, voorbij ons eigen specialisme, breder dan jouw specifieke (stress gerelateerde) klacht, ziekte of leefstijlvraagstuk. Spreekwoordelijk bekijken we niet alleen je foto, maar interdisciplinair de hele film.

Het integrative health model van Duke University in de Verenigde Staten is de inspiratie voor onze aanpak. Duke Integrative Medicine geldt als een van de grondleggers van integrative healthcare.

handen

We helpen jou de juiste beslissingen over jouw gezondheid, leefstijl en welzijn te nemen. Voor nu en voor de toekomst.

Door (preventief) aan je eigen gezondheid en leefstijl te werken, draag je bij aan de houdbaarheid van het gezondheidsstelsel en een gezondere leefomgeving. Daarmee werk je uiteindelijk ook mee aan een gezondere planeet, ook voor de generaties die volgen.

Onze missie

Wij geloven in de kracht en kwaliteit van het Nederlandse gezondheidsstelsel. Daar staan we zelf als praktiserend medisch specialisten met beide benen in.

Als aanvulling daarop laten we vanuit Your Healty Career onze kennis van traditionele geneeskunde samenvallen met persoonsgerichte preventie en gedragswetenschap. Daarbij blijven we binnen de grenzen van wat wetenschappelijk bewezen is, maar staan tegelijkertijd open voor aanvullingen vanuit andere vakgebieden en expertises.
Met als doel om vanuit onze dubbele expertise van meerwaarde te kunnen zijn in situaties waar gezondheidsissues spelen. Ook waar deze samen vallen met andere levensvraagstukken. Zodat jij goed geïnformeerd de regie kunt nemen over jouw medisch traject. En/of je gezondheidsdoelen helder worden zodat je waar nodig je leefwijze gemotiveerd kan aanpassen.

Interdisciplinair en persoonlijk,
is in alles wat we doen steeds ons uitgangpunt!

Sta sterk in je leven en werk

We ondersteunen je als je gezondheid op enig moment in je carrière extra aandacht vraagt. Als medische copiloot nemen wij de tijd om een bij jou passend gezondheidsplan te maken: je ‘gezondheidscarrière’.