Eize Wielinga

Eize Wielinga

KNO arts
Integrative Health and Well-being Coach, Certified by Duke IM
Aangesloten bij NOBCO
BIG: 49024904601

Eize werd opgeleid tot KNO-arts in het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en het Royal Victoria Hospital Belfast en werkte daarna 7 jaar als staflid in het Radboud UMC, waar hij in 1996 promoveerde. Hierna werkte hij 24 jaar in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp en in Kliniek Oud Zuid sinds 2011 en Acibadem IMC sinds 2017, beide te Amsterdam. Verder is hij sinds 2010 SCEN arts. In 2022 werd hij gecertificeerd als integrative health coach (Duke IM, North Carolina, USA). Naast zijn werkzaamheden voor Your Healthy Career zet hij zich in voor patiënten organisaties, als voorzitter van de Nederlandse Stichting Huidlymfoom en lid van de Steering Committee van de International Coalition for Cutaneous Lymphoma.

Aan het begin van mijn carrière als KNO-arts vergeleek ik mijn werk wel eens met dat zoals ik mij dat van een brandweerman voorstelde: het efficiënt en afdoend oplossen van een acuut probleem, zonder op dat moment te zoeken naar diepere oorzaken. Maar gaandeweg werd ik mij er steeds meer van bewust dat de behandeling van veel aandoeningen uiteindelijk enkel succesvol kan zijn als juist ook onderliggende oorzaken worden verduidelijkt en aangepakt. Een goed voorbeeld uit mijn vak is de rol van acute en chronische stress in geval van het optreden van tinnitus. Redenen waarom ik mij ben gaan verdiepen in een meer holistische benadering van ziekte, waarbij stress vermindering door aandacht voor een gebalanceerde leefstijl en een gezonde leefomgeving een grote rol speelt.

Sta sterk in je leven en werk

We ondersteunen je als je gezondheid op enig moment in je carrière extra aandacht vraagt. Als medische copiloot nemen wij de tijd om een bij jou passend gezondheidsplan te maken: je ‘gezondheidscarrière’.